• 0212 274 45 74
  • 0539 545 41 31

Hizmetler

HİPNOZ ve ZAYIFLAMA

İçinizdeki potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olun!

Hipnoz, günümüzde kişinin telkin alma yeteneğinin artması olarak da tanımlanıyor. Hipnoz altında yapılan telkinlerle hatalı ilk kayıtlar değiştirilebilir, yeni olumlu kayıtlar aktarılabiliyor. Dolayısıyla hipnoz insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir fenomendir. Hipnoz diş hekimliğindekorku ve endişeleri ortadan kaldırmak, hastanınhekime karşı ürkekliğini azaltmak, diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı TME ( alt çene eklemi ) disfonksiyonları,tedavi sonrası post-operatif ağrı ve kanama kontrolü, yara iyileşmesini hızlandırma, anestezisiz tedavi, tükürükmiktarının kontrolü, protezlere rahat alışmayı sağlama, diş konumlanmalarında da sorun yaratabilecek parmak emme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıklarda kullanılabiliyor. Ayrıca olumsuz davranış alışkanlıklarının değiştirilmesinde de hipnoz oldukça başarılı bir yöntem. Örneğin sigara bırakma ve zayıflama tedavilerinde kullanıldığında sürecin daha rahat ve verimli geçirilmesini sağlanıyor. Bunlardan başkaöğrencilerde ve sporcularda konsantrasyonu artırmak, konuşma bozukluklarında, topluluk önünde rahatkonuşamama (aşırı terleme, heyecan) gibi sosyal fobilerde, psikojen ağrılarda, uykusuzluk, huzursuzluk gibi durumlarda (altta yatan başka ciddi bir psikolojik sorun olmadığı takdirde), hipnozun kullanımı oldukça yaygın. Özellikle gelişmiş ülkelerde daha sık tercih ediliyor.

Peki, basitçe anlatmak gerekirse hipnoz nedir?

İnsan zihni iki bölümdür; bilinç ve bilinç dışı. Bilinç; iradeli yani istemli olarak yaptığımız her hareketi içine alır. Bilinçli durumda kişi her hareketinin farkındadır. Bilinç dışı; vücudun otomatik olarak çalışan kalp atışı, bağırsak hareketleri gibi yaşamsal faaliyetleri düzenleyen bölümdür. Bilinç dışı aynı zamanda kişinin ana rahmine düştüğü andan itibaren salise salise bütün yaşamının ve görüntülerinin kaydedildiği bir hafıza ve dürtü merkezidir. Bunu bir bilgisayarın hard-diskine benzetebiliriz. Bilinç dışında hayal ve gerçek ayrımı yoktur. Bütün söylenenler doğru kabul edilir.

Hipnoz fenomenleri hala tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak subkortikal aktiviteyi ve bazı korteks sahalarını, özellikle beyinin sağ yarısını ilgilendirdiği sanılıyor. Bilinçli hipnoz ise beyinsel fonksiyonların çalıştığı, bireysel denetimin açık olduğu, kesinlikle uyku olmadan gerçekleştirilen bir psişik durumdur. Kişi uykuda olmadığı için zihinsel denetime açıktır. Hipnotik konsantrasyon sırasında çekilen beyin grafileri bu durumun uyku olmadığını yayılan dalga boylarıyla göstermektedir. Hipnoz sırasında hasta uyumaz ancak hipnozu yapan doktorun sesine yoğunlaşmıştır. İşte bu aşamaya gelen hasta telkine açık durumdadır, verilecek telkinler sadece hasta ve hekimin daha önceden konuşup fikir birliğine vardığı konularda olacaktır. Hasta bu telkinleri bilinçli olarak dinler, gerekirse tekrarlar. Bilinçli hipnozda, hipnoz sırasında hastaya isteği dışında telkin verilirse bu telkini almayacak, reddedecek hatta hipnozdan çıkacaktır. Aynı şekilde soru sorulduğunda da cevaplamayacaktır. Bilinçli hipnoz derin uykuyla tam uyanıklık arasındaki süreklilik içinde bir yerdedir ve hastanın kritiği vardır.

Akla şöyle bir soru gelebilir; ya hipnozdan çıkamazsam! Araştırmalar hipnoz veren doktorun hastayı bırakıp gitmesi halinde bile en az yarım en çok 4 saatte hipnozdan çıkıldığını gösteriyor.

Toplumun %25’i ameliyat olacak derecede derin hipnoza girerken, %65’i kalıcı davranış değişikliğini gerçekleştirebilecek hafif-orta dereceli hipnoza girerler, %10’luk aşırı kontrollü veya iletişim kurulamayan bireyler ise hipnoz olamazlar. Yapılan araştırmalar zeka düzeyi, eğitim düzeyi ve kültür düzeyi daha yüksek bireylerin daha kolay hipnoza girebildiğini gösteriyor. Tıbbi denetim altında kullanıldıktan sonra hipnoza ilişkin oluşabilecek hiçbir yan etki bildirilmemektedir. Ancak bu konuda eğitim almış doktor, diş hekimi veya psikolog tarafından yapılması kaydıyla. Ayrıca psikotik hastalarda kesinlikle uygulanmaması, psikozu şiddetlendirebileceği düşünülüyor.

HİPNOZ UYKU MU, YA İSTEMEDİĞİM ŞEYLERİ SÖYLERSEM…

İnsanoğlu sınırsız bir potansiyele sahiptir! Arzularınızın gerçekleşmesi için sadece bazı uyarılar beklemektedirler. Bilinç dışı nerdeyse sihirli bir güçtür ve hepimizin “ derinliklerinde” yatar. Bilinç dışınız ona verilen telkinleri kabul edecek ve sizin istediğiniz yönde değişiminizi sağlamaya yardım edecektir.


Paylaş: